رادیو فرانسه: سرزمین پدری ترامپ بهت زده است

رادیو فرانسه: سرزمین پدری ترامپ بهت زده است
سیاستمداران، رسانه ها و مردم آلمان از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بهت زده اند.

رادیو فرانسه: سرزمین پدری ترامپ بهت زده است

سیاستمداران، رسانه ها و مردم آلمان از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بهت زده اند.
رادیو فرانسه: سرزمین پدری ترامپ بهت زده است

دانلود رایگان اینستاگرام

Related Posts