دیدار کاله جوان با شهرداری ارومیه

دیدار کاله جوان با شهرداری ارومیه
تیم والیبال کاله جوان مازندران در هفته نخست لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور عصر امروز به دیدار شهرداری جوان ارومیه می‌رود.

دیدار کاله جوان با شهرداری ارومیه

تیم والیبال کاله جوان مازندران در هفته نخست لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور عصر امروز به دیدار شهرداری جوان ارومیه می‌رود.
دیدار کاله جوان با شهرداری ارومیه

ارتقا اندروید

Related Posts