دستگیری پسر بی‌وجدانی که پدر و مادرش را کتک زده بود +تصاویر

دستگیری پسر بی‌وجدانی که پدر و مادرش را کتک زده بود +تصاویر
یک پسر چینی که پدر و مادر خود را در خیابان و جلوی چشم همه کتک زده بود دستگیر شد.

دستگیری پسر بی‌وجدانی که پدر و مادرش را کتک زده بود +تصاویر

یک پسر چینی که پدر و مادر خود را در خیابان و جلوی چشم همه کتک زده بود دستگیر شد.
دستگیری پسر بی‌وجدانی که پدر و مادرش را کتک زده بود +تصاویر

Related Posts