در نوروز در مصرف آجیل افراط نکنید

در نوروز در مصرف آجیل افراط نکنید
آجیل ها و شیرینی‌ها باید به میزان متناسب و متعادل مصرف شود تا منجر به اختلالات گوارشی نظیر دل درد و سوء هاضمه نگردد.

در نوروز در مصرف آجیل افراط نکنید

آجیل ها و شیرینی‌ها باید به میزان متناسب و متعادل مصرف شود تا منجر به اختلالات گوارشی نظیر دل درد و سوء هاضمه نگردد.
در نوروز در مصرف آجیل افراط نکنید

عکس های جدید

اس ام اس جدید

Related Posts