درخواست عجیب احمدی‌نژاد از نمایندگان/تفسیر انقلابی سردار نقدی از دعای تحویل سال/برجام 2و 3 و …. برای نفوذ است/چرا عارف نباید رئیس مجلس شود؟

درخواست عجیب احمدی‌نژاد از نمایندگان/تفسیر انقلابی سردار نقدی از دعای تحویل سال/برجام 2و 3 و …. برای نفوذ است/چرا عارف نباید رئیس مجلس شود؟
رصد‌خانه «تابناک» ‌خبرهایی‌ برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند:پیشنهادات مرعشى به دولت روحانى؛جناب‌خان سر از «من‌وتو» درآورد؛بله‌قربان‌گوهای مجالس قبلی، منتقد مجلس دهم شده‌اند و .. رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.

درخواست عجیب احمدی‌نژاد از نمایندگان/تفسیر انقلابی سردار نقدی از دعای تحویل سال/برجام 2و 3 و …. برای نفوذ است/چرا عارف نباید رئیس مجلس شود؟

رصد‌خانه «تابناک» ‌خبرهایی‌ برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند:پیشنهادات مرعشى به دولت روحانى؛جناب‌خان سر از «من‌وتو» درآورد؛بله‌قربان‌گوهای مجالس قبلی، منتقد مجلس دهم شده‌اند و .. رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
درخواست عجیب احمدی‌نژاد از نمایندگان/تفسیر انقلابی سردار نقدی از دعای تحویل سال/برجام 2و 3 و …. برای نفوذ است/چرا عارف نباید رئیس مجلس شود؟

خبرگذاری اصفحان

اتوموبیل

Related Posts