درخشش بانوان کاراته‌کای آذربایجان‌شرقی در مسابقات کشوری

درخشش بانوان کاراته‌کای آذربایجان‌شرقی در مسابقات کشوری
کاراته‌کاران اعزامی استان آذربایجان‌شرقی به دهمین دوره مسابقات قهرمان کشوری خوش درخشیدند.

درخشش بانوان کاراته‌کای آذربایجان‌شرقی در مسابقات کشوری

کاراته‌کاران اعزامی استان آذربایجان‌شرقی به دهمین دوره مسابقات قهرمان کشوری خوش درخشیدند.
درخشش بانوان کاراته‌کای آذربایجان‌شرقی در مسابقات کشوری

Related Posts