حمله جنگنده های سعودی به استان‌های صعده و ذمار یمن

حمله جنگنده های سعودی به استان‌های صعده و ذمار یمن
جنگنده‌های سعودی شهرک الحداء در استان ذمار یمن را هدف قرار دادند.

حمله جنگنده های سعودی به استان‌های صعده و ذمار یمن

جنگنده‌های سعودی شهرک الحداء در استان ذمار یمن را هدف قرار دادند.
حمله جنگنده های سعودی به استان‌های صعده و ذمار یمن

Related Posts