جهانی‌شدن سینما در گرو جهان‌شمول شدن حرف آن

جهانی‌شدن سینما در گرو جهان‌شمول شدن حرف آن
سینمای ایران برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی درگیر عوامل متعددی همچون زیرساخت‌های نامناسب، فیلمنامه، بیان جهانی، ناتوانی مدیران سینمایی در ارزآوری، عدم برنامه جامع و… است.

جهانی‌شدن سینما در گرو جهان‌شمول شدن حرف آن

سینمای ایران برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی درگیر عوامل متعددی همچون زیرساخت‌های نامناسب، فیلمنامه، بیان جهانی، ناتوانی مدیران سینمایی در ارزآوری، عدم برنامه جامع و… است.
جهانی‌شدن سینما در گرو جهان‌شمول شدن حرف آن

اس ام اس

گیم پلی استیشن

Related Posts