جشن صعود 40هزار نفری در گودبای پارتی کی روش

جشن صعود 40هزار نفری در گودبای پارتی کی روش
ایران، کره جنوبی و ژاپن سه تیمی هستند که دور اول مسابقات را بدون باخت پشت سر گذاشتند. کی‌روش پیش از این اعلام کرده بود که استعفایش را به تاریخ 11 اردیبهشت ماه نوشته و اگر این استعفا واقعی باشد باید گفت که این مسابقه بازی خداحافظی کی‌روش با تیم ملی ایران بوده…

جشن صعود 40هزار نفری در گودبای پارتی کی روش

ایران، کره جنوبی و ژاپن سه تیمی هستند که دور اول مسابقات را بدون باخت پشت سر گذاشتند. کی‌روش پیش از این اعلام کرده بود که استعفایش را به تاریخ 11 اردیبهشت ماه نوشته و اگر این استعفا واقعی باشد باید گفت که این مسابقه بازی خداحافظی کی‌روش با تیم ملی ایران بوده…
جشن صعود 40هزار نفری در گودبای پارتی کی روش

عکس های داغ جدید

مجله اینترنتی

Related Posts