جشنواره سفره‌هاي هقت‌سين با مواد بازيافتي در قم گشایش یافت

جشنواره سفره‌هاي هقت‌سين با مواد بازيافتي در قم گشایش یافت
در آستانه عید نوروز پنجمين نمایشگاه سفره های هفت سین از زباله های بازیافتی در قم گشایش یافت.

جشنواره سفره‌هاي هقت‌سين با مواد بازيافتي در قم گشایش یافت

در آستانه عید نوروز پنجمين نمایشگاه سفره های هفت سین از زباله های بازیافتی در قم گشایش یافت.
جشنواره سفره‌هاي هقت‌سين با مواد بازيافتي در قم گشایش یافت

پرس نیوز

مرجع توریسم

Related Posts