تیم هندبال نفت و گاز گچساران در میان استقبال مردم و مسئولان

تیم هندبال نفت و گاز گچساران در میان استقبال مردم و مسئولان
مردم و مسئولان گچساران از بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم هندبال نفت و گاز این شهرستان که مقام چهارم جام هندبال آسیا را کسب کرده، استقبال کردند.

تیم هندبال نفت و گاز گچساران در میان استقبال مردم و مسئولان

مردم و مسئولان گچساران از بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم هندبال نفت و گاز این شهرستان که مقام چهارم جام هندبال آسیا را کسب کرده، استقبال کردند.
تیم هندبال نفت و گاز گچساران در میان استقبال مردم و مسئولان

واتساپ جی بی

Related Posts