تیم مذاکره‌کننده در برجام دستپاچگی نشان دادند

تیم مذاکره‌کننده در برجام دستپاچگی نشان دادند
رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی‌توان به مذاکرات دل خوش کرد گفت: انتقادی که ما به مذاکره کنندگان خود داریم این است که دستپاچگی نشان دادند.

تیم مذاکره‌کننده در برجام دستپاچگی نشان دادند

رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی‌توان به مذاکرات دل خوش کرد گفت: انتقادی که ما به مذاکره کنندگان خود داریم این است که دستپاچگی نشان دادند.
تیم مذاکره‌کننده در برجام دستپاچگی نشان دادند

ارتقا اندروید

Related Posts