توصیه های ضروری برای مسافران نوروزی

توصیه های ضروری برای مسافران نوروزی
ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با توجه به حجم بالای سفرهای مربوط به تعطیلات آخر نوروز و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکلی برای بازگشت مسافران طی اطلاعیه ای، توصیه هایی را به هموطنان گوشزد کرد.

توصیه های ضروری برای مسافران نوروزی

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با توجه به حجم بالای سفرهای مربوط به تعطیلات آخر نوروز و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکلی برای بازگشت مسافران طی اطلاعیه ای، توصیه هایی را به هموطنان گوشزد کرد.
توصیه های ضروری برای مسافران نوروزی

بک لینک

Related Posts