تمام دانشجویان واجدالشرایط در سال 95 وام دریافت می‌کنند

تمام دانشجویان واجدالشرایط در سال 95 وام دریافت می‌کنند
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در نظر گرفتن بودجه 7 هزار میلیارد تومانی مازاد بر اعتبارات سال 94 درکنار اعتبارات ارزی و همچنین دریافت وام دکتری تمامی واجدان شرایط در سال 95 را خبری خوش دانست.

تمام دانشجویان واجدالشرایط در سال 95 وام دریافت می‌کنند

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در نظر گرفتن بودجه 7 هزار میلیارد تومانی مازاد بر اعتبارات سال 94 درکنار اعتبارات ارزی و همچنین دریافت وام دکتری تمامی واجدان شرایط در سال 95 را خبری خوش دانست.
تمام دانشجویان واجدالشرایط در سال 95 وام دریافت می‌کنند

دانلود موزیک

آگهی استخدام

Related Posts