تماس تلفنی نخست‌وزیر مجارستان و ترامپ در خصوص روابط دیپلماتیک

تماس تلفنی نخست‌وزیر مجارستان و ترامپ در خصوص روابط دیپلماتیک
نخست‌وزیر مجارستان اعلام کرد در گفتگوی تلفنی با رئیس‌جمهور منتخب آمریکا تاکید کرده روابط دیپلماتیک دو کشور در دوره ترامپ می‌تواند بهبود چشم‌گیری داشته باشد.

تماس تلفنی نخست‌وزیر مجارستان و ترامپ در خصوص روابط دیپلماتیک

نخست‌وزیر مجارستان اعلام کرد در گفتگوی تلفنی با رئیس‌جمهور منتخب آمریکا تاکید کرده روابط دیپلماتیک دو کشور در دوره ترامپ می‌تواند بهبود چشم‌گیری داشته باشد.
تماس تلفنی نخست‌وزیر مجارستان و ترامپ در خصوص روابط دیپلماتیک

Related Posts