تظاهرات میلیونی در صنعا علیه تجاوز عربستان

تظاهرات میلیونی در صنعا علیه تجاوز عربستان
تظاهرات میلیونی مردم یمن در صنعاء در محکومیت جنایات آل سعود در سالگرد تجاوز عربستان و هم‌پیمانانش به این کشور

تظاهرات میلیونی در صنعا علیه تجاوز عربستان

تظاهرات میلیونی مردم یمن در صنعاء در محکومیت جنایات آل سعود در سالگرد تجاوز عربستان و هم‌پیمانانش به این کشور
تظاهرات میلیونی در صنعا علیه تجاوز عربستان

اسکای نیوز

مرجع توریسم

Related Posts