تصادف زنجیره‌ای در محور یاسوج ـ اصفهان

تصادف زنجیره‌ای در محور یاسوج ـ اصفهان
با تصادف ۴ خودرو در محور «یاسوج – اصفهان» متاسفانه ۴ نفر از هموطنان در محل حادثه جان خود را از دست دادند

تصادف زنجیره‌ای در محور یاسوج ـ اصفهان

با تصادف ۴ خودرو در محور «یاسوج – اصفهان» متاسفانه ۴ نفر از هموطنان در محل حادثه جان خود را از دست دادند
تصادف زنجیره‌ای در محور یاسوج ـ اصفهان

خبر دانشجویی

ترانه

Related Posts