تشکر و قدردانی وزیر ارتباطات از زحمات نیروی دریایی+اینستاپست

تشکر و قدردانی وزیر ارتباطات از زحمات نیروی دریایی+اینستاپست
محمود واعظی با انتشار پستی در اینستاگرام خود از زحمات نیروهای خدوم نیروی دریایی تشکر کرد.

تشکر و قدردانی وزیر ارتباطات از زحمات نیروی دریایی+اینستاپست

محمود واعظی با انتشار پستی در اینستاگرام خود از زحمات نیروهای خدوم نیروی دریایی تشکر کرد.
تشکر و قدردانی وزیر ارتباطات از زحمات نیروی دریایی+اینستاپست

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

Related Posts