ترامپ: اگر کلینتون در انتخابات پیروز شود، بحرانی بی‌سابقه در آمریکا بوجود می‌آید

ترامپ: اگر کلینتون در انتخابات پیروز شود، بحرانی بی‌سابقه در آمریکا بوجود می‌آید
نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با «فاسد» خواندن رقیب انتخاباتی‌اش، گفت اگر وی در انتخابات پیروز شود بحران قانونی بی‌سابقه به وجود می‌آید.

ترامپ: اگر کلینتون در انتخابات پیروز شود، بحرانی بی‌سابقه در آمریکا بوجود می‌آید

نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با «فاسد» خواندن رقیب انتخاباتی‌اش، گفت اگر وی در انتخابات پیروز شود بحران قانونی بی‌سابقه به وجود می‌آید.
ترامپ: اگر کلینتون در انتخابات پیروز شود، بحرانی بی‌سابقه در آمریکا بوجود می‌آید

Related Posts