ترافیک سنگین درراه های البرز

ترافیک سنگین درراه های البرز
رئیس پلیس راه البرزوضعیت ترافیک شامگاه پنجشنبه را در راه های این استان سنگین اعلام کرد.

ترافیک سنگین درراه های البرز

رئیس پلیس راه البرزوضعیت ترافیک شامگاه پنجشنبه را در راه های این استان سنگین اعلام کرد.
ترافیک سنگین درراه های البرز

Related Posts