تاثیر مسکن بر شاخص‌های کلان اقتصادی

تاثیر مسکن بر شاخص‌های کلان اقتصادی
یکی از روش‌های رونق بازار مسکن در سال ۹۵، افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و تولید است که سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش مناسبات با سایر کشورها در بخش مسکن به عنوان یک گزینه مهم و تاثیرگذار تلقی می‌شود.

تاثیر مسکن بر شاخص‌های کلان اقتصادی

یکی از روش‌های رونق بازار مسکن در سال ۹۵، افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و تولید است که سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش مناسبات با سایر کشورها در بخش مسکن به عنوان یک گزینه مهم و تاثیرگذار تلقی می‌شود.
تاثیر مسکن بر شاخص‌های کلان اقتصادی

روزنامه ایران

عرفان دینی

Related Posts