بمباران شدید داعش در موصل

بمباران شدید داعش در موصل
فرمانده عملیات آزادسازی استان نینوا با اشاره به بمباران شدید مواضع داعش در موصل، تاکید کرد که منتظر اعلام ساعت صفر عملیات آزادسازی موصل هستیم.

بمباران شدید داعش در موصل

فرمانده عملیات آزادسازی استان نینوا با اشاره به بمباران شدید مواضع داعش در موصل، تاکید کرد که منتظر اعلام ساعت صفر عملیات آزادسازی موصل هستیم.
بمباران شدید داعش در موصل

کرمان نیوز

خرم خبر

Related Posts