بلاتکلیفی ۵۰ هزار میلیارد تومان در یکی از بانک‌ها

بلاتکلیفی ۵۰ هزار میلیارد تومان در یکی از بانک‌ها
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از بلاتکلیفی ۵۰ هزار میلیارد تومان در یکی از بانک‌های کشور خبر داد و گفت: عملکرد مجلس نهم و دهم در برابر فساد مطلوب نبوده است.

بلاتکلیفی ۵۰ هزار میلیارد تومان در یکی از بانک‌ها

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از بلاتکلیفی ۵۰ هزار میلیارد تومان در یکی از بانک‌های کشور خبر داد و گفت: عملکرد مجلس نهم و دهم در برابر فساد مطلوب نبوده است.
بلاتکلیفی ۵۰ هزار میلیارد تومان در یکی از بانک‌ها

تلگرام نارنجی

Related Posts