برگزاری اولین دوره مسابقات قرآن و عترت ویژه کارکنان در اردبیل

برگزاری اولین دوره مسابقات قرآن و عترت ویژه کارکنان در اردبیل
مدیرکل دفتراستاندار، روابط عمومی و اموربین الملل استانداری اردبیل از برگزاری اولین دوره مسابقات قرآن و عترت ویژه مدیران، کارشناسان و کارکنان روابط عمومی فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی استان خبر داد.

برگزاری اولین دوره مسابقات قرآن و عترت ویژه کارکنان در اردبیل

مدیرکل دفتراستاندار، روابط عمومی و اموربین الملل استانداری اردبیل از برگزاری اولین دوره مسابقات قرآن و عترت ویژه مدیران، کارشناسان و کارکنان روابط عمومی فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی استان خبر داد.
برگزاری اولین دوره مسابقات قرآن و عترت ویژه کارکنان در اردبیل

دانلود shareit

Related Posts