بایدن: مثل باز مراقب فعالیت های ایران هستیم

بایدن: مثل باز مراقب فعالیت های ایران هستیم
معاون رئیس جمهور امریکا در اجلاس سالانه آیپک گفت این کشور «مثل باز»، فعالیت های ایران را زیر نظر دارد.

بایدن: مثل باز مراقب فعالیت های ایران هستیم

معاون رئیس جمهور امریکا در اجلاس سالانه آیپک گفت این کشور «مثل باز»، فعالیت های ایران را زیر نظر دارد.
بایدن: مثل باز مراقب فعالیت های ایران هستیم

استخدام

شهرداری

Related Posts