بازگشت بیش از یکصد هزار غیرنظامی سوری به محل سکونتشان

بازگشت بیش از یکصد هزار غیرنظامی سوری به محل سکونتشان
فرمانده مدیریت عملیات در ستادکل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد بیش از یکصد هزار شهروند سوری، به مناطق سکونت خود بازگشته اند.­

بازگشت بیش از یکصد هزار غیرنظامی سوری به محل سکونتشان

فرمانده مدیریت عملیات در ستادکل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد بیش از یکصد هزار شهروند سوری، به مناطق سکونت خود بازگشته اند.­
بازگشت بیش از یکصد هزار غیرنظامی سوری به محل سکونتشان

Related Posts