بازهم حوادث جاده ای جان دو نفر را گرفت

بازهم حوادث جاده ای جان دو نفر را گرفت
فرمانده انتظامي شهرستان کرمان گفت: وقوع دو تصادف در محور “باغين- بردسير” و جاده “شهداد ” سه نفر را مجروح كرد و جان دو تن را گرفت.

بازهم حوادث جاده ای جان دو نفر را گرفت

فرمانده انتظامي شهرستان کرمان گفت: وقوع دو تصادف در محور “باغين- بردسير” و جاده “شهداد ” سه نفر را مجروح كرد و جان دو تن را گرفت.
بازهم حوادث جاده ای جان دو نفر را گرفت

بک لینک

Related Posts