ایران انفجارهای بغداد و لاهور را محکوم کرد

ایران انفجارهای بغداد و لاهور را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه انفجارهای تروریستی دیروز بغداد و لاهور را محکوم کرد.

ایران انفجارهای بغداد و لاهور را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه انفجارهای تروریستی دیروز بغداد و لاهور را محکوم کرد.
ایران انفجارهای بغداد و لاهور را محکوم کرد

باشگاه خبری ورزشی

دانلود فیلم خارجی

Related Posts