ایجاد اولین پایگاه ارتش آمریکا در عراق

ایجاد اولین پایگاه ارتش آمریکا در عراق
برای نخستین بار ارتش آمریکا در خاک عراق پایگاه نظامی ایجاد کرده است.

ایجاد اولین پایگاه ارتش آمریکا در عراق

برای نخستین بار ارتش آمریکا در خاک عراق پایگاه نظامی ایجاد کرده است.
ایجاد اولین پایگاه ارتش آمریکا در عراق

میهن دانلود

اس ام اس جدید

Related Posts