اهدای مدال قهرمان کاراته جهان به رهبر انقلاب

اهدای مدال قهرمان کاراته جهان به رهبر انقلاب
امیر مهدی زاده قهرمان کاراته جهان مدال قهرمانی خود در رقابت های جهانی را به رهبر انقلاب تقدیم کرد و بعد از آن گفت دو دقیقه ای که با ایشان صحبت کردم شیرین ترین و بهترین لحظات زندگی ام بود.

اهدای مدال قهرمان کاراته جهان به رهبر انقلاب

امیر مهدی زاده قهرمان کاراته جهان مدال قهرمانی خود در رقابت های جهانی را به رهبر انقلاب تقدیم کرد و بعد از آن گفت دو دقیقه ای که با ایشان صحبت کردم شیرین ترین و بهترین لحظات زندگی ام بود.
اهدای مدال قهرمان کاراته جهان به رهبر انقلاب

Related Posts