انفجار در نزدیکی پایگاه نظامی اروپا در پایتخت مالی

انفجار در نزدیکی پایگاه نظامی اروپا در پایتخت مالی
گزارش ها از شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجار در نزدیکی یک مرکز آموزش نظامی اتحادیه اروپا در پایتخت کشور مالی حکایت دارد.

انفجار در نزدیکی پایگاه نظامی اروپا در پایتخت مالی

گزارش ها از شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجار در نزدیکی یک مرکز آموزش نظامی اتحادیه اروپا در پایتخت کشور مالی حکایت دارد.
انفجار در نزدیکی پایگاه نظامی اروپا در پایتخت مالی

سپهر نیوز

مجله اینترنتی

Related Posts