انتشار اوراق بدهی تهدیدی برای بازار سهام نیست

انتشار اوراق بدهی تهدیدی برای بازار سهام نیست
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر روند معاملات به قدری مبهم باشد که آسیب معامله کردن بیش از توقف نماد معاملاتی باشد حتما به مصلحت است که نماد متوقف باشد.

انتشار اوراق بدهی تهدیدی برای بازار سهام نیست

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر روند معاملات به قدری مبهم باشد که آسیب معامله کردن بیش از توقف نماد معاملاتی باشد حتما به مصلحت است که نماد متوقف باشد.
انتشار اوراق بدهی تهدیدی برای بازار سهام نیست

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

Related Posts