امضای تفاهم نامه ایمن سازی محور زاوه – تربت حیدریه

امضای تفاهم نامه ایمن سازی محور زاوه – تربت حیدریه
تفاهم نامه ایمن سازی محور زاوه به تربت حیدریه با حضور استاندار خراسان رضوی به امضا رسید.

امضای تفاهم نامه ایمن سازی محور زاوه – تربت حیدریه

تفاهم نامه ایمن سازی محور زاوه به تربت حیدریه با حضور استاندار خراسان رضوی به امضا رسید.
امضای تفاهم نامه ایمن سازی محور زاوه – تربت حیدریه

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

Related Posts