اقتصاد مقاومتی نه به «تسلیم» و «تحریم» است

اقتصاد مقاومتی نه به «تسلیم» و «تحریم» است
خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نه به «تسلیم» و نه به «تحریم» است گفت: به حکم قرآن باید قدرت دفاعی را افزایش دهیم.

اقتصاد مقاومتی نه به «تسلیم» و «تحریم» است

خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نه به «تسلیم» و نه به «تحریم» است گفت: به حکم قرآن باید قدرت دفاعی را افزایش دهیم.
اقتصاد مقاومتی نه به «تسلیم» و «تحریم» است

خرید بک لینک

Related Posts