افزایش ابر و وزش باد در کرمان

افزایش ابر و وزش باد در کرمان
رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر و وزش باد در استان کرمان پیش بینی می شود .

افزایش ابر و وزش باد در کرمان

رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: برای امروز افزایش ابر و وزش باد در استان کرمان پیش بینی می شود .
افزایش ابر و وزش باد در کرمان

دانلود رایگان اینستاگرام

Related Posts