افتتاح پل ارتباطی با چشمه گل رامیان

افتتاح پل ارتباطی با چشمه گل رامیان
پل ارتباطی با چشمه گل رامیان با حضور استاندار گلستان و مسئولین شهرستانی افتتاح شد.

افتتاح پل ارتباطی با چشمه گل رامیان

پل ارتباطی با چشمه گل رامیان با حضور استاندار گلستان و مسئولین شهرستانی افتتاح شد.
افتتاح پل ارتباطی با چشمه گل رامیان

بک لینک

Related Posts