اعلام اسامی جان‌باختگان حادثه قطار تبریز – مشهد

اعلام اسامی جان‌باختگان حادثه قطار تبریز – مشهد
لیست قطعی اسامی فوت‌شدگان حادثه قطار تبریز ـ مشهد 48 نفر است که وضعیت یک نفر نیز تا به امروز به صورت قطعی مشخص نشده است.

اعلام اسامی جان‌باختگان حادثه قطار تبریز – مشهد

لیست قطعی اسامی فوت‌شدگان حادثه قطار تبریز ـ مشهد 48 نفر است که وضعیت یک نفر نیز تا به امروز به صورت قطعی مشخص نشده است.
اعلام اسامی جان‌باختگان حادثه قطار تبریز – مشهد

Related Posts