اعلام آمادگی عباس برای مذاکره با نتانیاهو

اعلام آمادگی عباس برای مذاکره با نتانیاهو
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در اظهاراتی متناقض ضمن تأکید بر مخالفت خود با خشونت و قتل، اعلام کرد که حاضر است بر سر میز مذاکرات در هر مکان و زمانی با بنیامین نتانیاهو دیدار کند.

اعلام آمادگی عباس برای مذاکره با نتانیاهو

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در اظهاراتی متناقض ضمن تأکید بر مخالفت خود با خشونت و قتل، اعلام کرد که حاضر است بر سر میز مذاکرات در هر مکان و زمانی با بنیامین نتانیاهو دیدار کند.
اعلام آمادگی عباس برای مذاکره با نتانیاهو

بک لینک

Related Posts