اظهارات مدودوف از روابط با رژیم صهیونیستی

اظهارات مدودوف از روابط با رژیم صهیونیستی
نخست‌وزیر روسیه گفت: تحویل اس-300 به ایران تناقضی با روابطمان با اسرائیل ندارد

اظهارات مدودوف از روابط با رژیم صهیونیستی

نخست‌وزیر روسیه گفت: تحویل اس-300 به ایران تناقضی با روابطمان با اسرائیل ندارد
اظهارات مدودوف از روابط با رژیم صهیونیستی

Related Posts