اسکان دو هزار نفری گردشگران در محدوده نوردوز منطقه آزاد ارس

اسکان دو هزار نفری گردشگران در محدوده نوردوز منطقه آزاد ارس
رئیس کمیته نوردوز در ستاد تسهیلات سفر منطقه آزاد ارس از اسکان روزانه حدود دو هزار گردشگر نوروزی در این محدوده خبرداد.

اسکان دو هزار نفری گردشگران در محدوده نوردوز منطقه آزاد ارس

رئیس کمیته نوردوز در ستاد تسهیلات سفر منطقه آزاد ارس از اسکان روزانه حدود دو هزار گردشگر نوروزی در این محدوده خبرداد.
اسکان دو هزار نفری گردشگران در محدوده نوردوز منطقه آزاد ارس

دانلود سریال

خبرگذاری اصفحان

Related Posts