از شکستن طلسم 80 ساله تا ثبت ابداعات در کتاب جهانی

از شکستن طلسم 80 ساله تا ثبت ابداعات در کتاب جهانی
فدراسیون ژیمناستیک در سال 1394 موفق شد پس از 80 سال مدال بازی‌های برون مرزی به دست آورد.

از شکستن طلسم 80 ساله تا ثبت ابداعات در کتاب جهانی

فدراسیون ژیمناستیک در سال 1394 موفق شد پس از 80 سال مدال بازی‌های برون مرزی به دست آورد.
از شکستن طلسم 80 ساله تا ثبت ابداعات در کتاب جهانی

اخبار

اسکای نیوز

Related Posts