از «دلاری که در سکوت بانک‌مرکزی۳۹۰۰تومان را هم رد کرد» تا «مشکل عربستان حتی با افزایش قیمت نفت»

از «دلاری که در سکوت بانک‌مرکزی۳۹۰۰تومان را هم رد کرد» تا «مشکل عربستان حتی با افزایش قیمت نفت»
این پیمانه موضوعاتی همچون: افزایش شاخص بورس تهران، پیروی نرخ سکه از افزایش قیمت دلار، توافق اوپک قیمت نفت را به بالای ٥٠ دلار می‎رساند، روسیه در نشست اوپک شرکت نمی کند، قیمت ۸ گروه کالایی باز هم بالا رفت، عرضه زود هنگام میوه های ذخیره شب عید، ادامه فعالیت کارگران غیرایرانی و نرخ تورم تولیدکننده در آبان‌ماه افزایش یافت را در بر دارد.

از «دلاری که در سکوت بانک‌مرکزی۳۹۰۰تومان را هم رد کرد» تا «مشکل عربستان حتی با افزایش قیمت نفت»

این پیمانه موضوعاتی همچون: افزایش شاخص بورس تهران، پیروی نرخ سکه از افزایش قیمت دلار، توافق اوپک قیمت نفت را به بالای ٥٠ دلار می‎رساند، روسیه در نشست اوپک شرکت نمی کند، قیمت ۸ گروه کالایی باز هم بالا رفت، عرضه زود هنگام میوه های ذخیره شب عید، ادامه فعالیت کارگران غیرایرانی و نرخ تورم تولیدکننده در آبان‌ماه افزایش یافت را در بر دارد.
از «دلاری که در سکوت بانک‌مرکزی۳۹۰۰تومان را هم رد کرد» تا «مشکل عربستان حتی با افزایش قیمت نفت»

Related Posts