احتمال حضور ایران در گروه مرگ/عربستان یا استرالیا رقبای احتمالی در راه جام جهانی

احتمال حضور ایران در گروه مرگ/عربستان یا استرالیا رقبای احتمالی در راه جام جهانی
مرحله بعدی مقدماتی جام جهانی در قاره اسیا در دو گروه شش تیمی و بازی های رفت و برگشتی برگزار می شود و تیم ملی ایران تحت هیچ شرایطی با ژاپن همگروه نخواهد شد و این خود نکته مثبتی است.

احتمال حضور ایران در گروه مرگ/عربستان یا استرالیا رقبای احتمالی در راه جام جهانی

مرحله بعدی مقدماتی جام جهانی در قاره اسیا در دو گروه شش تیمی و بازی های رفت و برگشتی برگزار می شود و تیم ملی ایران تحت هیچ شرایطی با ژاپن همگروه نخواهد شد و این خود نکته مثبتی است.
احتمال حضور ایران در گروه مرگ/عربستان یا استرالیا رقبای احتمالی در راه جام جهانی

تلگرام

آخرین اخبار ورزشی

Related Posts