آیت الله «سید محمد نقی شاهرخی» درگذشت

آیت الله «سید محمد نقی شاهرخی» درگذشت
آیت الله سید محمد نقی شاهرخی نماینده سابق مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری عصر امروز در بیمارستان قم درگذشت.

آیت الله «سید محمد نقی شاهرخی» درگذشت

آیت الله سید محمد نقی شاهرخی نماینده سابق مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری عصر امروز در بیمارستان قم درگذشت.
آیت الله «سید محمد نقی شاهرخی» درگذشت

Related Posts