اسامی ۱۱ نفر از مجروحان حادثه تروریسی حله

اسامی ۱۱ نفر از مجروحان حادثه تروریسی حله
رئیس مرکز اوژانس کشور با بیان اینکه تلاش برای شناسایی مجروحان و اجساد شهدای ایرانی حادثه حله ادامه دارد، گفت: اسامی ۱۱ زائر افغانستانی مقیم ایران که در این حادثه مجروح شده‌اند مشخص شد.

اسامی ۱۱ نفر از مجروحان حادثه تروریسی حله

رئیس مرکز اوژانس کشور با بیان اینکه تلاش برای شناسایی مجروحان و اجساد شهدای ایرانی حادثه حله ادامه دارد، گفت: اسامی ۱۱ زائر افغانستانی مقیم ایران که در این حادثه مجروح شده‌اند مشخص شد.
اسامی ۱۱ نفر از مجروحان حادثه تروریسی حله

Related Posts