از «شرکتی که با وجود تهدید ترامپ با ایران قرارداد بست» تا «کسری بودجه در پاستور، گرانی در استانبول»

از «شرکتی که با وجود تهدید ترامپ با ایران قرارداد بست» تا «کسری بودجه در پاستور، گرانی در استانبول»
این پیمانه موضوعاتی همچون: موضع جدید عربستان درباره توافق نفتی اوپک، درآمد ۷۰۰۰ میلیارد تومانی فروش برق از ابتدای امسال، بازار جهانی طلا و نقره همراه با افزایش قیمت، قیمت نفت خام در آستانه نشست اوپک، ایران مقصد صادرات ضایعات باطری از ارمنستان، آخرین وضعیت روادید بین ایران و روسیه، گرانی گوشت گوسفندی و چوب حراج باغداران شمال به پرتقال را در بر دارد.

از «شرکتی که با وجود تهدید ترامپ با ایران قرارداد بست» تا «کسری بودجه در پاستور، گرانی در استانبول»

این پیمانه موضوعاتی همچون: موضع جدید عربستان درباره توافق نفتی اوپک، درآمد ۷۰۰۰ میلیارد تومانی فروش برق از ابتدای امسال، بازار جهانی طلا و نقره همراه با افزایش قیمت، قیمت نفت خام در آستانه نشست اوپک، ایران مقصد صادرات ضایعات باطری از ارمنستان، آخرین وضعیت روادید بین ایران و روسیه، گرانی گوشت گوسفندی و چوب حراج باغداران شمال به پرتقال را در بر دارد.
از «شرکتی که با وجود تهدید ترامپ با ایران قرارداد بست» تا «کسری بودجه در پاستور، گرانی در استانبول»

Related Posts