نقشه اصلی “ماشین پرنده” برادران رایت پیدا شد

نقشه اصلی “ماشین پرنده” برادران رایت پیدا شد
این پتنت در تاریخ 23 مارس 1903 میلادی به ثبت رسید و هواپیمای این دو برادر، از پارچه و چوب ساخته شد.

نقشه اصلی “ماشین پرنده” برادران رایت پیدا شد

این پتنت در تاریخ 23 مارس 1903 میلادی به ثبت رسید و هواپیمای این دو برادر، از پارچه و چوب ساخته شد.
نقشه اصلی “ماشین پرنده” برادران رایت پیدا شد

فروش بک لینک

Related Posts