“سردار سلیمانی” از سازمان بدر و حشد الشعبی پشتیبانی نظامی می‌کند + صوت

“سردار سلیمانی” از سازمان بدر و حشد الشعبی پشتیبانی نظامی می‌کند + صوت
نماینده سابق مجلس ملی عراق گفت: سردار سلیمانی از سازمان بدر و حشد الشعبی پشتیبانی نظامی می‌کند.

“سردار سلیمانی” از سازمان بدر و حشد الشعبی پشتیبانی نظامی می‌کند + صوت

نماینده سابق مجلس ملی عراق گفت: سردار سلیمانی از سازمان بدر و حشد الشعبی پشتیبانی نظامی می‌کند.
“سردار سلیمانی” از سازمان بدر و حشد الشعبی پشتیبانی نظامی می‌کند + صوت

بک لینک

Related Posts