یک زن هندی، سفیر دولت ترامپ در سازمان ملل

یک زن هندی، سفیر دولت ترامپ در سازمان ملل
رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا فرماندار کارولینای جنوبی را به‌عنوان سفیر این کشور در سازمان ملل انتخاب کرده است.

یک زن هندی، سفیر دولت ترامپ در سازمان ملل

رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا فرماندار کارولینای جنوبی را به‌عنوان سفیر این کشور در سازمان ملل انتخاب کرده است.
یک زن هندی، سفیر دولت ترامپ در سازمان ملل

Related Posts