گذر اوج مصرف برق کشور از مرز 34 هزار مگاوات

گذر اوج مصرف برق کشور از مرز 34 هزار مگاوات
وزارت نیرو اعلام کرد: اوج مصرف برق روز گذشته (شنبه) با افزایش سه هزار و 679 مگاواتی نسبت به روز پیش از آن به 34 هزار و 719 مگاوات رسید.

گذر اوج مصرف برق کشور از مرز 34 هزار مگاوات

وزارت نیرو اعلام کرد: اوج مصرف برق روز گذشته (شنبه) با افزایش سه هزار و 679 مگاواتی نسبت به روز پیش از آن به 34 هزار و 719 مگاوات رسید.
گذر اوج مصرف برق کشور از مرز 34 هزار مگاوات

Related Posts